Utställning Ett 70-tal broderade bonader hänger just nu i Missionskyrkan i Uppsala för allmän beskådan. De flesta är från början av 1900-talet. Utställaren Gunvor Jernberg har samlat på bonader i 15 år. Det började med att hon hittade en på loppis med texten: "Hwem älskar mest, Hwem tenker ljuvast, Hwem tröstar bäst, I hela världen? Jo! Lilla Mor". Men hon har inte själv broderat någon av bonaderna på utställningen, som pågår till 30 mars.