Carl Javér är bland annat utbildad i dokumentärfilm på Biskops Arnö. 22 oktober gästar han Fyrisbiografen för att berätta om sin nya film "Rekonstruktion Utøya".

Varför ville du göra den här filmen?

– För att vidga fokus från förövaren till de överlevande. Breivik begick ett politiskt brott i europeisk fascistisk tradition, det känns viktigt att påminna om det. Det ville jag komma åt genom att låta några av överlevarna berätta om händelsen.

Artikelbild

| Carl Javér

I filmen samlas några ungdomar i en stor studio där de tillsammans rekonstruerar händelseförloppet. Vilka förberedelser gjorde du inför filmprojektet?

– Arbetet började 2014 med att jag och producenten Fredrik Lange tog kontakt med Stöttegruppen för 22 juli. Vi berättade om våra idéer med filmen och fick hjälp av dem att göra kompassriktningen tydligare. Via deras Facebookgrupp fick vi kontakt med ett femtontal överlevande ungdomar som ville vara med. Bland dem gjorde vi ett urval. Under hela processen har vi haft med oss en psykolog.

Vad kunde han göra?

– Han gav oss en djupare förståelse av vikten av att ha tydliga ramar för projektet.

I filmen använder ungdomarna vita tejpremsor på ett mörkt golv för att berätta om sina upplevelser. Hur tänkte du kring det?

– Det starkaste bilderna kan åskådarna själv skapa i huvudet. Markeringarna ger associationer till en brottsplats och det handlar faktiskt om en sådan.

Vad har hänt sedan filmarbetet avslutades?

– Man kan säga att allt som Breivik försökte göra för att förstöra en demokrati har grusats. I projektet använde vi oss av en demokratisk arbetsmetod där ungdomarna hade kontroll över sina berättelser och vi som var med fick en stark sammanhållning, en gemenskap som fortfarande varar.