Efter kulturministerns historiska skrotning av filmavtalet var spänningen extra stor inför måndagens budgetpresentation. Den nya filmpolitiken ska finansieras med en momshöjning på biobiljetter från 6 till 25 procent, och redan förra veckan försökte Alice Bah Kuhnke (MP) lugna biografägarna med nyheten om att 25 miljoner kronor per år nu ska delas ut till biograferna för att trygga deras existens.

"Betyder en minskning"

Anslagen till bland annat produktionsstöd tillförs 235 miljoner kronor årligen för 2017 och 2018 i samband med att det nuvarande filmavtalet upphör. Regeringen anser att detta sammantaget ska öka resurserna till svensk filmproduktion, men Anna Serner, Svenska filminstitutets vd framhåller att det i själva verket betyder en minskning:

Pengarna räckte inte innan. Under filmavtalet har vi i snitt fått in 430 miljoner kronor till ny film, nu blir det i stället 410 miljoner kronor per år. Vi har räknat både framlängas och baklänges på detta, säger Anna Serner.

För 2019 blir sänkningen ännu större, närmare 40 miljoner, enligt Anna Serner. Hon är djupt kritisk mot att staten behåller pengar från momshöjningen i stället för att låta hela summan tillfalla filmen.

Jag hade väntat mig mycket mer, inte minst med tanke på vad de själva skriver om filmen, att den är så viktig för att den når så många medborgare.

Även Tomas Eskilsson, vd för Film i Väst, är skeptisk. Han säger att man fortfarande inte vet något om hur filmpolitiken kommer att fungera från 2017, då filmavtalet skrotas:

Det finns ju ingenting i det här dokumentet om hur innehållet i filmpolitiken kommer att se ut från 2017 och framåt. Det säger man att man ska återkomma om. Det är ohyggligt centralt, vad blir innehållet i det hela?

Räcker inte

Och de extra pengarna som tillförs från 2017 räcker inte för att kunna driva en offensiv filmpolitik, säger han.

Det man behöver hantera är att väldigt stora delar av det som förr var distributörernas satsningar i filmproduktion har försvunnit.

Eskilsson välkomnar att de små biograferna kompenseras för den höjda biomomsen men är fortfarande kritisk, och säger att det handlar om en principfråga.

Varför ska man betala 25 procent moms när man går och ser en film på biograf men bara 6 procent när man går och tar del av en massa andra kulturupplevelser?

Anslagen höjs

Totalt tilldelas kulturen nära 7,2 miljarder kronor i årets budget, en rejäl höjning mot 6,8 miljarder i fjol. Tidigare år har anslagen legat på omkring 6,5 miljarder kronor. Sammantaget höjs kulturbudgeten med 359 miljoner kronor. Av dessa är dock 80 miljoner uppräkning för höjda kostnader.

80 miljoner kronor går till fri entré på de statliga museerna, en reform som S gick till val på och som nu slutligen ser ut att kunna genomföras.

Det är en satsning som Olof Lavesson, Moderaternas representant i kulturutskottet, kritiserar:

I det stora hela tycker jag att det är en tveksam budget. Den riskerar att slå väldigt snett och den är i delar också ofinansierad och det tycker vi är bekymmersamt. Det stora dragplåstret från regeringens sida har varit entréreformen för museer, vi har nästan 1 000 museer i Sverige och det här rör knappt 20 museer, varav de flesta finns i Stockholms innerstad. Det här är inte en reform som gynnar hela landet, säger han.

Bidrag till kulturskolor

Regeringen satsar också 100 miljoner kronor på de kommunala kulturskolorna. Tanken är att avgifterna ska sänkas men pengarna ska också kunna användas till andra åtgärder som gör att verksamheten når fler barn.

I fjolårets budget föreslog regeringen en fyraårssatsning för konstnärlig upprustning av miljonprogrammens boendemiljöer. Satsningen finns kvar - men är nu ordentligt krympt. I stället för 230 miljoner kronor under fyra år satsas nu 130 miljoner kronor under tre år.

Samtidigt osthyvlas de flesta statliga kulturverksamheter på sammanlagt 15 miljoner kronor för att finansiera omprioriteringar i hela statsbudgeten. Anslaget till regional kultur minskas exempelvis med 3,4 miljoner kronor. På samma sätt minskas bidragen till Dramaten och Riksteatern med 516 000 kronor respektive 473 000 kronor även om anslagen höjs totalt tack vare kompensation för löner och kostnadsökningar.