Teater för småbebisar, dans med och utan funktionsvariationer, klassiska fabler, en konsert med Maxida Märak och youtubern Lakidoris, spännvidden är verkligen stor i årets Busigfestival i Gottsunda. Tre scener i Gottsunda kulturhus: Stora scenen och Röda salen på Gottsunda dans & teater, GDT, samt Kulturpunkten, kommer att intas av scenkonst för barn och unga från måndag 14 oktober till och med lördag 19 oktober. Och allt är gratis för såväl vanlig publik som för skolklasser i Uppsala.

Projektledare för Busigfestivalen är Carin Anlér Fiske, som varit med sedan starten för tio år sedan. Denna scenkonstfestival äger rum vartannat år och det är följaktligen den femte i ordningen. Flera Uppsalagrupper medverkar enligt den ursprungliga intentionen, däribland den grupp hon är med i, Tio fötter.

–  Det är viktigt att presentera scenkonst för unga. Det kan hända saker inom en när man är med om en scenkonstupplevelse. Och det är ett bra sätt att öva empati, att sätta sig in i hur andra kan ha det. Det är också frågan om tvåvägskommunikation mellan konstnärerna och den unga publiken, förklarar hon.

Artikelbild

| Carin Anlér Fiske skapade Busigfestivalen för 10 år sedan. Årets festival i Gottsunda är den femte och årets tema är "Spela roll!".

–  Men vi vill också inkludera unga på ett annat sätt. Det är inte bara professionella som medverkar, det är också i flera fall de unga som är på scenerna.

Hon berättar om 13 elever från Musiklådan som ska delta i en interaktiv dansföreställning med gruppen Johanssons pelargoner 15 oktober och sedan ska få vara med på konstnären Annette Wixners skaparverkstad. Det som skapas där är det vernissage för 18 oktober. Samma dag dansar de unga från det senaste Danssommarjobbet. De medverkar även vid invigningen 15 oktober med Gottsundabarn som varit med i ett musikprojekt under ledning av El sistema. 

På evenemanget "Open mic - Fem minuter av frihet"  16 oktober på Kulturpunkten får unga som önskar uttrycka sig fritt på temat "Spela roll!" med en dikt, en monolog eller på något annat sätt.

 –  Jag är extra stolt och glad denna gång över festivalens tema, som är särkskilt viktigt för barn och unga. Nämligen rätten att vara den man vill vara och att själv äga sitt liv, säger Mattias Rosendahl, verksamhetsledare på Gottsunda kulturhus.

Artikelbild

| "Skirtpower" ges av Göteborgsbaserade danskompaniet Spinn för gymnasiet och unga vuxna 17 oktober. Den handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar.

Temat för årets festival är "Spela roll!"Med det vill festivalledningen uppmärksamma allas rätt att själva bestämma vilka de vill vara.

Samarrangörer är Gottsunda Kulturhus, Tio fötter, Gottsunda dans & teater, Bananteatern, UKFAB (fastighetsbolag) och Teatercentrum.
 

Artikelbild

| Teater Jaguar ger familjeföreställningen Kabaret Jaguar på Gottsunda dans & teater lördag 19 oktober . Är tänkt ska passa från fem år.