Elin Cullheds krönika ”Brev från Akademien” (UNT 2/12) implicerar att jag som Riksmarskalk skulle ha en del i att ”kulturprofilen” tilldelades en kunglig orden år 2015.

Detta är helt fel. Det finns nämligen två sätt att få en kunglig belöning.

Det ena sättet är att skriva till Riksmarskalken och föreslå någon till en kunglig medalj.

Vilket Per Wästberg gjorde i ett brev till mig 2013 på Akademiens brevpapper. Men jag lade brevet till handlingarna utan åtgärd; övertygad som jag var efter vad jag hade hört om ”kulturprofilen” att denne ej var värdig en Kungens medalj.

Det andra sättet är att gå via regeringen, vilken kan föreslå att utländska medborgare skall tilldelas den svenska kungliga Nordstjärneorden.

Den vägen tillgrep Per Wästberg med framgång något år senare sedan han icke vunnit gehör hos mig.

Det intressanta är att DN den 22 november kunde publicera Per Wästbergs brev till mig i faksimil. Eftersom jag lagt brevet åt sidan utan åtgärd måste detta ha sin grund i att han bifogade en kopia av brevet i sin propå till kulturdepartementet — varmed brevet blev en offentlig handling.

Men jag har alltså inte på något sätt medverkat till att ”kulturprofilen” tilldelades en orden.