I direkt anslutning till Uppsala stadsteaters ungdomsföreställning "Viktigt" lördag 19 maj kommer flera av Uppsalas ledande politiker att delta i en debatt/kreativ workshop, där även publiken kan delta.

Politikerna ger sig upp på scengolvet tillsammans med representanter från Uppsalas Ungdomsförbund. Anna Carlson, skådespelare och ordförande i Teaterförbundet ämnar moderera samtalet och Maria Trost, dramapedagog och regissör för "Viktigt" håller i workshopen.

Följande politiker medverkar: Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Ilona Szatmári Waldau (V), Mohammad Hassan (L), Eva Christiernin (S), Helena Hedman Skoglund (L), Linda Eskilsson (MP), Hanna Viktoria Mörck (V), Ulrik Wärnsberg (S), Janine Bichara (L).

Deltagande ungdomsförbund är LUF, KDU, Grön ungdom, SSU

Den som är förstagångsväljare går gratis på föreställningen av "Viktigt" denna dag men måste boka biljett.