Film De nyutexaminerade filmskaparna Amanda Björk, Jonathan Nikolaj Heinius och Nathalie Álvarez Mesén tilldelas 400 000 kronor var av Svenska Filminstitutet för att utveckla varsitt långfilmsprojekt.

Filminstitutets satsning på nyutexaminerade regissörer kallas Wild Card och lanserades förra året.

Syftet är att fånga upp unika filmskapare från Sveriges olika filmutbildningar och ge dem chansen att komma igång direkt efter sin utbildning.