Konst Naturvårdsverket satsar 1,2 miljoner kronor på utställningsprojektet "Wasteland – från avfall till arkitektur" på konstmuseet Vandalorum utanför Värnamo.

Satsningen sker inom ramen för det statliga stödet Klimatklivet och det är första gången som Klimatklivet omfattar ett konst- eller designprojekt, enligt ett pressmeddelande.

Målet med "Wasteland" är att förändra sättet vi tänker på avfall i ljuset av världens ökande befolkning. Projektet vill visa hur samhällets avfall kan vara en viktig och hittills outnyttjad resurs.

Utställningen pågår fram till den 13 januari nästa år.