De två ska tillsammans med sex andra kvinnor med gedigen erfarenhet från kulturlivet träffa och stötta studenterna på deras väg ut i arbetslivet. Artisten Pernilla Andersson är en annan av mentorerna.

Hon har också förmedlat ett sponsoravtal och på så sätt bidragit med extern finansiering åt mentorprogrammet.

– Mitt varma tack till Pernilla Andersson och bidragsgivare för stödet i det angelägna arbetet att ge våra studenter verktyg, möta representanter från deras kommande yrkesliv, och att på sikt uppnå jämlikhet och jämställdhet i musiklivet och skolans värld, säger Cecilia Rydinger Alin, rektor för KMH och dirigent för Orphei Drängar (OD) i Uppsala, i ett pressmeddelande.