Det blir musik av bland andra Mendelsohn, Lidholm, Mozart och Sjöberg. Dirigent är domkyrkoorganisten Ulric Andersson, och orgeln trakteras av Bengt Tribukait. Uppsala katedralsångare bildades 2008 och har 16 medlemmar, vilket gör den till domkyrkans minsta och yngsta kör.