Klicka här för att få upp kartan på Uppsalas museer.

Uppsalas 20 museer

1. Biotopia

Artikelbild

2. Botaniska trädgården

3. Bror Hjorths Hus

4. Carolina Rediviva

5. Disagården

6. Evolutionsmuseet

7. Fredens Hus

8. Gamla Uppsala museum

9. Gustavianum

10. Linnés Hammarby

11. Linnémuseet

12. Linnéträdgården

13. Medicinhistoriska museet

14. Museijärnvägen Lennakatten

15. Pumphuset

16. Skattkammaren i Uppsala

domkyrka

17. Upplandsmuseet

18. Uppsala konstmuseum

19. Uppsala Industriminnesförening

20. Walmstedtska gården

Samtliga har fri entré 11 november. Många av dem håller öppet kl 12-16.