– Jag är hedrad och tacksam och allt som man brukar vara när man får ett pris. Särskilt hedrad känner jag mig eftersom jag är i så pass fint sällskap, säger Lars Lambert.

Bland tidigare mottagare av Disapriset finns bland andra Sara Danius, Peter Englund, Maja Hagerman och Lasse Berg med flera.

– Frågan är om de är i lika gott sällskap, säger årets pristagare med ett leende.

Artikelbild

| Huset i korsningen Dragarbrunnsgatan/Bredgränd där Alfred Dahlgren hade sin ateljé. Bilden är tagen av Dahlgren.

 

Journalisten, författaren och filmaren Lars Lambert tilldelas priset och prissumman på 25 000 kronor för sin bok "Uppsala kring 1900. Staden och människor i Alfred Dahlgrens bilder" (2019).

Boken, skriver juryn i sin motivering, är en "lysande kombination" av fotografi och kulturhistoriska texter som "fängslande och finstämt" berättar om människor, byggnader och platser i ett sedan länge förgånget Uppsala.

Boken avslutar Lars Lamberts trilogi om Uppsalas tre stora fotografer:  Henri Osti (1826–1914), Alfred Dahlgren (1861–1908) och Gunnar Sundgren (1901–1971).

Artikelbild

| Huset i hörnet Dragarbrunnsgatan/Bredgränd där Alfred Dahlgren hade sin ateljé. Bakom den pampiga 1800-talsfasaden döljer sig dock ett nybyggt hus. "Det är bara en kuliss", säger Lars Lambert.

– Jag ser det gärna som att det är hela projektet som prisas, säger Lars Lambert.

Bakom "Uppsala kring 1900" döljer sig ett stort arbete. Lars Lambert har gjort djupdykningar i Upplandsmuseets arkiv och i Carolina Redivivas samlingar.

Artikelbild

| Alfred Dahlgren förevigade spårvägsinvigningen på Stora torget 1906.

Arbetet med boken har dessutom varit extra svårt eftersom Lars Lambert under arbetets gång plötsligt drabbades av en synskada

– Det har gått väldigt fort men jag kan fortfarande skriva om jag förstorar texten på datorn. 

 

Fotografen Alfred Dahlgren fick kring förra sekelskiftet stadsfullmäktiges uppdrag att dokumentera Uppsala, vilket resulterade i omkring 500 bilder på gator, gränder, hus, parker och så vidare som än i dag finns bevarade.

– Precis som nu var Uppsala på den tiden en stad i snabb förändring. Man var väldigt förutseende som insåg värdet av att bevara stadsbilden, säger Lars Lambert.

– Jag vet ju själv hur staden har förändrats bara under mina 50 år som Uppsalabo. En sak som jag har märkt är hur fort man glömmer hur det en gång såg ut, fortsätter pristagaren.

Det enda som är sig likt sedan Alfred Dahlgrens dagar är centrala Uppsalas gatunät. Dragarbrunnsgatan 48, där Dahlgren hade sin fotoateljé, ligger där den ligger än i dag.

Vid en snabb anblick kan man få för sig att även huset står kvar, men bakom den pampiga 1800-talsfasaden döljer sig ett helt annat hus.

– Det är bara en kuliss.