Med den nya utställningen på Bror Hjorths hus, "Bror Hjorth och musiken" firas flera jubileum under vinterhalvåret. 2018 är det 75 år sedan huset stod färdigt på Norbyvägen och konstnären flyttade in. Det är också 50 år sedan Bror Hjorth dog och 40 år sedan museet öppnade. 2019 är det 125 år sedan Bror Hjorth föddes.

– De flesta av verken till utställningen är inlånade från andra museer och privata samlare. Vi vill visa verk som vanligen inte kan ses här, säger Tomas Järliden, museichef på Bror Hjorths hus.

– Musiken hade en särställning i Bror Hjorths konst. Han beskrev sig själv som musiker, men med konsten som uttrycksmedel. Den rytm han har i sina verk kan jämföras med musikens. Han hade faktiskt en rent fysisk upplevelse av folkmusik.

Bror Hjorths farfar var spelman och konstnären fick ärva hans fiol. Men själv spelade aldrig Bror Hjorth. I 20-årsåldern var han sjuk i tuberkulos och hans trumhinna sprack vid ytterligare en infektion. Men med en pinne i munnen som låg mot fiolen kunde han ändå uppfatta tonerna. Bror Hjorths son Ole blev däremot riksspelman.

– Mästerspelmannen Hjort Anders var god vän med Bror Hjorth och vistades ofta här i huset. Han lärde också Ole att spela, vilket utgjorde ett tacksamt motiv för Bror, berättar Tomas Järliden.

Tomas Järliden inviger jubileumsutställningen "Bror Hjorth och musiken" lördagen 1 december tillsammans med riksspelman Sonia Sahlström. Utställningen kan ses till 27 januari.