I en ny rapport visar Arts Council England, Storbritanniens motsvarighet till Statens kulturråd, att bara 11 procent av dem som arbetar inom de nationella organisationerna för gallerier, teatrar, orkestrar, danskompanier och museer har en annan etnisk bakgrund än majoriteten i landet. Bland den arbetande befolkningen är samma siffra 16 procent.

Samtidigt är bara 6 procent funktionsutmanade, jämfört med 21 procent av befolkningen.

Arts Council England har publicerat mångfaldssiffror i fem år, men har ofta blivit beskyllda för att inte agera på siffrorna. Nu kan branschen dock tvingas att sätta upp och följa mångfaldsmål, enligt Abid Hussain, organisationens mångfaldsansvarige.

Vi måste vara väldigt tydliga: de organisationer som inte levererar kan bli av med sin finansiering, säger han till The Guardian.

Dansvärlden har bäst statistik för mångfald, medan museerna har lägst andel med annan etnisk bakgrund. Konstrådet har också infört en fyragradig betygskala. Sämst i klassen var bland andra British Youth Opera, London International Mime Festival och National Youth Jazz Orchestra.