Biblioteket i Järlåsa nedläggningshotat

Efter 23 års ideell verksamhet läggs folkbiblioteket i Järlåsa ner. Skolan behöver lokalen.

1 juni 2015 10:35

Nu hotas folkbiblioteket i Järlåsa skola av nedläggning. Föreningen "Bibliotekets vänner i Järlåsa" fick nyligen beskedet att de måste lämna lokalen efter 23 års ideell verksamhet. Skolan behöver rummet, där biblioteket är förlagd, till sin verksamhet.

– Det är verkligen inte roligt att säga upp biblioteket men vi måste göra vårt bästa för vår verksamhet. Skolan är trångt och behöver lokalen för fritidsverksamhet och som grupprum för elever och konferenser, säger rektorn Susanna Ajdert.

Föreningen, som har öppet för allmänheten en kväll i veckan, hoppas dock på en lösning.

– Beskedet känns som en chock men jag betraktar inte det här som färdigdiskuterat än, säger föreningens sekreterare Tore Fredriksson.

Han hoppas på att en ommöblering och ett borttagande av bokbackarna ska kunna räcka för att lösa problemet.

– Jag ser biblioteket som en kulturgärning och inte minst en viktig landsbygdsfråga, säger Tore Fredriksson.

Föreningsmedlemmen Kerstin Koch håller med.

– Landsbygden dräneras på allt; post, affärer och nu biblioteket efter 23 år ideellt arbete. Det är så sorgligt, säger Kerstin Koch.

Rektorn Susanna Ajdert beklagar.

– Det är inte meningen att motarbeta föreningen men det blir alldeles för trångt. Det är det här rummet som skolan har och därför kan vi inte fortsätta att låna ut lokalen. Dessutom kan det även bli så att skolans fritidsklubb behöver rummet eftersom deras lokaler i skolans källare ska renoveras, säger Susanna Ajdert.

Med alla larmrapporter som kommer från Pisa, finns det inte risk att läsandet minskar om biblioteket försvinner?

- Skolbiblioteket och barnböckerna blir kvar och vi fortsätter vårt arbete med läsningen. Det är inget skolan ger avkall på, säger Susanna Ajdert.

Vart ska biblioteket ta vägen tycker du?

– Jag har föreslagit Hembygdsföreningens eller idrottsföreningens lokaler.

Det avvisar Kerstin Koch å det bestämdaste.

– Nej, det är inget alternativ. Då lägger vi ner. Hembygdsföreningens lokal ligger ute i skogen utan kontakt med övrig bebyggelse, man måste ta bil för att ta sig dit. Dessutom innebär en flytt från skolan att vi endast får med oss vuxenböckerna och det är inget folkbibliotek. Vitsen är ju att både föräldrar och barn ska komma och låna böcker samtidigt, säger Kerstin Koch.

Ännu är inte sista ordet sagt. Den 9 juni är ett möte inplanerat mellan Järlaskola och förening "Bibliotekets vänner i Järlåsa".

Föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa

Redan 1990 hotades Järlåsa biblioteket av nedläggning men efter starka protester, inte minst av författaren Astrid Lindgren som kontaktade dåvarande kommundelschefen, så blev biblioteket kvar. Redan efter tre år var det dags igen. Då bildades "Bibliotekets vänner" som menade att det var viktigt att behålla möjligheten att få låna böcker i ett lokalt bibliotek och det beslutades att man med frivilliga krafter skulle fortsätta att hålla biblioteket öppet. År 2010 bildades den ideella föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa som idag består av sex medlemmar.

Biblioteket i Järlåsa har, med bidrag från Uppsala kommun, utlåning av såväl fack-som vuxenlitteratur, talböcker samt barn-och ungdomsböcker. Föreningen håller biblioteket öppet en dag i veckan och anordnar även andra kulturella aktiviteter såsom författarbesök samt konserter i samarbete med Musik i Uppland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!