2012 var ett stabilt år

Medan besöken på de statliga museerna rasade 2012 har det gått bra, och i vissa fall rekordbra, Uppsalas museer.

10 januari 2013 09:00

Det visar en rundringning som UNT Kultur har gjort.
Som UNT rapporterat om tidigare var 2012 ett tungt år för många av landets statliga museer. Östasiatiska museet tappade under det gångna året mer än hälften av sina besökare. Lyckligtvis har det inte gått riktigt lika dåligt för Uppsalas museer. Några av de större museerna har haft en stabil, men i jämförelse med tidigare år i stort sett oförändrad, besöksstatistik. Några av de mindre, som Bror Hjorth och Fredens Hus, har däremot haft mycket framgångsrika år, åtminstone sett till antal besökare.

För Bror Hjorths Hus blev 2012 ett rekordår. Totalt besökte 26 431 personer museet under året, vilket är en ökning med dryga 3 000 från den tidigare toppnoteringen 2008.
- Självklart var utställningen med Lars Lerin en bidragande faktor, säger Tomas Järliden på Bror Hjorths Hus. Den slog alla tänkbara rekord, både antal besökare per dag och besökare totalt. Men även om man skulle räkna bort Lerin har vi haft ett bra år, med till exempel Ilon Wikland-utställningen och vår pedagogiska verksamhet som också gått väldigt bra.

Även 2013 ser ut att kunna bli ett bra år för Bror Hjorths Hus. Våren bjuder på utställningar med Andreas Eriksson, Ulla Fries och den under hösten omdebatterade barnboksillustratören Stina Wirsén. Ännu ett rekordår är alltså inte alls omöjligt. Men enligt Järliden finns det inget egenvärde i att ständigt försöka slå besöksrekord.
- Man ska inte stirra sig blind på rekord, säger han. Huvudsaken är att vi har ett varierat utbud med kvalitativa utställningar. För mig är det viktigt att det finns en dynamik i utställningsverksamheten, en blandning av ungt och gammalt. Det blir roligare både för oss som jobbar här, men framför allt för besökarna.

Även för Fredens Hus har det gått bra. De har enligt en preliminär sammanställning dubblat antal besökare jämfört med 2011, från 20 000 till 41 094, alltså en ökning med över 100 procent. Även museets verksamheter, som engagerar klasser från förskola till universitet, har ökat antal besökare. Trots framgången räknar man ändå med att dra ner på verksamheten kommande år.
- Att vi tvingas dra ner har främst med minskade anslag att göra, säger verksamhetschef Jesper Magnusson. Vår verksamhet är i väldigt hög grad beroende av anslag och medlemsavgifter. 70 procent av det vi gör är kopplat till olika projekt, som vi får bidrag för. Just nu ser det ut som att vi blir tvungna att dra ner i verksamheten framöver. Men det där kan också ändra sig under året.

Gamla Uppsala museum har ett minskat antal besökare jämfört med 2011. Minskningen med 6 procent kan tyckas marginell men är enligt utredare och platschef Fredrik Käck inget som museet räknat med, särskilt inte med tanke på 2010 och 2011 års ökade intresse för museet.
Det största bortfallet, berättar Käck, kommer dock från ett minskat antal företagsbokningar. Däremot har besökande barn och ungdomar under 18 år ökat med 10 procent.
- Detta inspirerar oss till att arbeta vidare med ett nytt program som kittlar fantasin, väcker tankar och funderingar, samt ger en och annan insikt, säger Käck. Vi ser ljust på 2013.

Två av Uppsalas större museer, Gustavianum och Uppsala konstmuseum, har i stort sett varit oförändrade i besöksantal jämfört med 2011. Båda har dock gått upp något i besöksstatistiken. Konstmuseet har ökat från 42 250 besökare (2011) till 42 546 (2012). Besökstoppar har man bland annat haft i februari med SU EN:s jubileumsutställning och i juli med performancefestivalen Friktioner. Gustavianum hade 45 635 besökare under 2012, att jämföra med 45 363 året innan. Enligt museet är den differensen ungefär vad man räknat med och totalsiffran också den högst normal.

Upplandsmuseet har tappat drygt 2 000 besökare under året. Enligt informationschef Tuula Autio är det främst i museibyggnaden man tappat besökare, medan antalet besökare i den regionala verksamheten ökat. En stor del av nedgången beror också enligt Autio på sommarens dåliga väder, då många av aktiviteterna på Disagården helt enkelt regnade bort.

Trots nedgången är Autio ändå mycket nöjd med 2012, som till exempel kan se tillbaka på den framgångsrika utställningen Skuggor och ljus.
- Vi är mycket nöjda med året som gått. Att vi tappat lite i antalet besökare beror en hel del på hur vi fördelar personal och resurser, centralt och regionalt. Jag är väldigt glad över att vi ändå lyckats hålla så bra siffror under året och särskilt glad är jag över den starka närvaro vi haft ute i regionen, säger Autio.

Även Biotopia, tidigare Biologiska museet, har haft ett bra 2012 med 107 000 besökare. Efter nystarten 2007, då museet fick fritt inträde, har Biotopia växt till ett av Uppsalas mest besökta museum.

Besöksstatistik
  • Gustavianum: 45 635 (2012), 45 363 (2011)
  • Upplandsmuseet: 89 641 (2012), 91 906 (2011)
  • Bror Hjorths Hus: 26 431 (2012), 18 504 (2011)
  • Konstmuseet: 42 546 (2012), 42 250 (2011)
  • Fredens Hus: 41 094 (2012), 20 000 (2011).
  • Gamla Uppsala Museum: 15 340 (2012), 16 271 (2011)
  • Biotopia: 107 000 (2012)
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
John Sjögren