Oenighet om utförsäljning av bostäder

En del av Knivstabostäders bestånd ska läggas ut till försäljning. Det har majoriteten i Knivsta kommunstyrelse nu beslutat. Bolagsplundring, anser oppositionen.

18 februari 2010 19:00
- Meningarna går isär om hur vi ska göra, därför har vi inte beslutat att en del av Knivstabostäder ska säljas, utan den frågan ska vi besvara först när vi vet vilka anbud vi har fått in, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson (M).
Bakgrunden till beslutet är att det är mycket ont om hyreslägenheter i Knivsta samtidigt som det är svårt att få någon att våga bygga nytt i centrum.
Det kommunstyrelsen nu har beslutat är att genom att erbjuda försäljning av en del av Knivstabostäders flerfamiljshus ska köparen samtidigt förbinda sig att bygga nya bostäder på Sågenområdet, nere vid stationen.
- Att köpa våra fastigheter är attraktivt, därför hoppas vi att på det här sättet även få någon att bygga nya lägenheter, säger Göran Nilsson.

Knivstabostäder föreslås också bygga på Sågenområdet för pengar som man får ut från försäljningen, eventuellt ska man bygga i hop med en privat aktör.
Även vid förra mötet med kommunstyrelsen fanns förslaget med på dagordningen, men då fattades inget beslut. Den gången valde man att först ställa tre frågor till Knivstabostäders styrelse för att undersöka hur förslaget kommer att påverka bolaget.
Knivstabostäders styrelse svarar att man är positiv till att ta över lägenheterna i Servicehuset och att bygga nytt, men vill helst att bolaget bygger på egen hand. Det finns också en rädsla för att bolaget utarmas och att det i värsta fall blir för få hyresrätter i kommunen.

Och oppositionen är helt emot det som händer. Björn Enskär (S) som sitter i Knivstas bygg- och miljönämnd säger så här:
- Genom att bilda ett dotterbolag som säljer delar av Knivstabostäder och sedan ge vinsten till kommunen så plundrar man Knivstabostäder.
Björn Enskär anser att hela förslaget är onödigt eftersom det redan i dag, enligt honom, finns resurser hos både Knivstabostäder och Knivsta kommun att bygga nya bostäder på egen hand.
- Knivstabostäder borde få bygga själva som de har planerat. SABO har fördelaktiga ramavtal för flerbostadshus i trä. Det är för dyrt för bolaget att bygga på Sågenområdet, men det finns kommunal mark ovanför Lovisedalsvägen och i Alsike som Knivstabostäder borde få bygga på. Att i stället plocka ut pengar ur bolaget är helt fel, säger Björn Enskär.

Göran Nilsson svarar att han inte ser något fel med att låta vinsten från en eventuell försäljning gå in i kommunens kassa.
- Eftersom även Knivstabostäder ägs av invånarna så är det bättre om vinsten går till kommunen och skattebetalarna. Om det skulle vara så att Knivstabostäder inte klarar sig så tillför kommunen som ägare medel igen, säger Göran Nilsson.
Det var den borgerliga majoriteten som röstade igenom beslutet, men på en punkt reserverade sig folkpartisterna.
- Vi vill vara säkra på att antalet lägenheter i Knivstabostäders bestånd bibehålls även om nya bostäder byggs. Vi tycker också att man behöver analysera konsekvenserna av överföringen av lägenheter från Servicehuset, säger Catarina Winninge (FP).
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom