Insändare Vi här i Almunge-Knutby-Faringe och Länna har nu väntat i över 50 år på att få en ny vårdcentral – snacka om långbänk.

Region Uppland bollar nu frågan fram och tillbaka vad gäller igångsättning av själva bygget. De befintliga är utdömda sedan lång tid tillbaka på grund av de inte uppfyller de krav som gäller på en vårdcentral.

Om vårdcentralen kommer igång så kanske vi också får behålla läkare betydligt längre än nu.

Ta tag i frågan och agera nu – Region Uppland!