Insändare Jag har tidigare skrivit att jag tycker det är märkligt hur SNE hanterar detta ärende ”familjebadet”. Denna gång tänkte jag mest fundera lite kring ekonomin vad gäller investeringen. Måste ju revidera mina siffror från förra veckan då jag tydligen hade fel uppgifter.

Jag måste börja med att ta tillfället i akt att åter igen repetera NE:s tidigare beskrivning av ett 370-miljoners bygge. ”Skrytbygge, luftslott”.

I måndagens tidning kunde vi läsa att dessa 350 miljoner inte längre är ”max” utan har blivit en budgetsiffra. Det framgick även att trafiklösningen kan komma att kosta upp till 50 miljoner kronor.

Nu har entreprenören inte projekterat klart, så kalkylen kommer senare. Så det kan ju komma att bli billigare eller dyrare.

Bengt-Åke Gelin redovisade i kommunfullmäktige lite material från revisionsarbetet angående några investeringsprojekt och dess processer. Mycket intressant faktiskt, för er som är intresserade av att ta del av det så rekommenderar jag er att gå in och lyssna på ärende 6,b på Enköpingskommuns hemsida. Där kunde jag se att alla tidigare kostnader för familjebadet (ca 10 miljoner inte fanns med) är hanterade på något annat sätt för att slippa ha med sig framöver.

Sen sker och har skett en del renoveringar samt drift för att kunna hålla befintlig simhall i drift, har ingen exakt siffra så jag hugger till med ca 13 miljoner troligen en låg siffra.

Så med en enkel uppställning så skulle det kunna se ut så här:

350+50+10+13 = 423 miljoner

För er som har hängt med så kanske siffran känns bekant? Dock är de inte jämförbara då omfattningen inte är den samma. Detta är då endast en sammanfattning av investeringen.

Så fortfarande saknas uppgifter på vad som ska ske med befintlig simhall och kommande driftkostnader. Varför är det så svårt att redovisa långtidsplaneringen för dessa driftskostnader? Vilket är ett självklart sätt att jobba med vid denna typ av investering. Eller kan det vara så att det inte finns någon?