Insändare Uppsala är ju mån att stå som bra klimatstad. Hur kan man då låta en matvagn stå i centrala Uppsala med ett bensindrivet el-verk igång 8-10 timmar per dag! Den har stått där varje dag sedan januari.

Bilar får bara stå med motorn på i 1 minut. Miljövänligt?