Insändare Akademiska fick tre veckor på sig att rädda mitt barnbarn.

De lyckades.

Rubriken i UNT den 9 maj lyder Akademiska får tre år på sig att rädda ekonomin. Formuleringen ovan är min egen.

Med många års samlad erfarenhet som patient och anhörig och efter decenniers arbete inom anestesi och intensivvård önskar jag att vi alla bättre kunde se och uppskatta sjukvårdens egentliga kärnverksamhet. Det handlar inte primärt om att räkna pengar och hålla budget, det handlar om att ibland bota, ofta lindra och alltid trösta – som det alltid har gjort.

Ekonomin är ett verktyg och ett styrmedel för att på ett klokt sätt fördela resurser till olika verksamheter och säkra forskning, utbildning och medicinsk utveckling på en hög nivå. Det är inte alltid lätt att räkna poäng och sätta prislappar på det arbete som bedrivs inom medicinen. Vad är ett gott bemötande värt?

Spektakulära fall som vittnar om medicinska genombrott har beskrivits i UNT tidigare i år. I min egen storfamilj är vi tre som inte skulle finnas i livet idag om vi inte fått ta del av de senaste landvinningarna inom medicinen. Och två andra fick ingå i kvalificerade vårdprogram pga cancersjukdomar och lever vidare med fullgott livsinnehåll. Ytterligare en fick leva fyra år trots en spridd cancersjukdom, en tid med mestadels hög livskvalitet. En annan slapp de svåra följderna av en stor hjärtinfarkt genom att den kunde behandlas i tid och aldrig hann utvecklas fullt ut.

Allt detta har varit möjligt tack vara den hjälp och behandling vi fått av sjukvården i svåra situationer. Kanske kommer vi att drabbas av nya medicinska problem och behöva behandling på nytt. Det kommer att kosta.

För oss har den vård vi fått varit ovärderlig. Andra måste få samma möjligheter om det behövs. Dilemmat är att så många nya möjligheter successivt växer fram: mer kvalificerade, mer krävande, dyrare. Där behövs resurserna, engagemanget, kompetensen. Satsa på vårdens kärnverksamhet! Avstå från onödig dokumentation och administrativt arbete som genererar mer administrativt arbete utan klart motiverade och tydliga mål. Avstå från åtgärder som har tveksam effekt eller där bättre alternativ finns.

Ett litet barn fick leva. Ett underverk för oss. Den samlade kraften och kunskapen inom vården nådde ända fram. Tack.