Uppsala måste växa på olika sätt

11 september 2019 06:15

Svar på insändare från Anders Lindvall 2/9

Grönska och närhet till natur är viktigt för Uppsalabornas välmående. När vi utvecklar Uppsala ska vi värna naturen och bygga ett helt samhälle, inte bara bostäder. Byggplanerna i Eriksberg har varit omdiskuterade och jag är glad för det stora engagemang som finns i området.

De synpunkter vi har fått in från Uppsalaborna ledde till att planprogrammet för Eriksberg förändrades. I det slutgiltiga programmet värnas mer natur, skapas fler bilfria områden och större hänsyn tas till redan befintlig bebyggelse än i det ursprungliga förslaget.

Uppsala fortsätter att vara en stad som många vill bo i. Här finns hög livskvalitet, arbetstillfällen och attraktiva utbildningar. Jag är övertygad om att staden då också måste växa. För mig är det också tydligt att Uppsala måste växa på olika sätt.

En del av de nya bostäderna kan byggas utanför staden. En del i nya stadsdelar som Rosendal. Men en del kommer behöva byggas i befintliga stadsdelar som Eriksberg.

Att komplettera Eriksberg med fler bostäder ger fler möjlighet att bo i Eriksberg med ett levande Västertorg, nära stadskärnan och nära naturen i Ekebydalen, Hågadalen och Stadsskogen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Pelling (S),