Insändare Uppsala Konstmuseum - både gammalt och nytt!

Mitt förslag är, att Uppsala konstmuseums samlingar och övriga permanenta samlingar blir kvar på Uppsala slott, men att nya lokaler för samtida utställningar och övrig verksamhet jämte magasin bereds i befintlig bebyggelse – med vissa ändringar – i kvarteret Ångkvarnen!

Detta skulle bli närmare Centralstationen och lika lätt att hitta som till slottet för besökare utifrån. Läget vid Fyrisån kan i bästa fall ge utsikt mot Slottet och övrig historisk vy från en framtida restaurang- och/eller ateljévåning för barns och vuxnas skapande med njutbara å-speglingar - i ett modernt museum.

Nybyggen har ofta visat sig ha en tendens att planeras för små för behoven. Därför är det av största vikt att skapa utrymme för båda ovanstående alternativ.