Insändare Varför är Erik Ullenhag min kandidat till partiledare för Liberalerna

Den person som jag vill se som Liberalerna nästa partiledare ska vara kompetent, lyhörd och har en socialliberal samhällsåskådningen.

Den personen ska ha en vision där den enskilda människan står i centrum och ska ha makt att få bestämma själv på sin ålderdom och styra över sitt eget boende.

Den personen ska ha en vision där äldre människor inte ska omyndigförklaras på ålderns höst bara för att de kan behöva omsorg och vård.

Den personen ska ha en vision där skolan ska fokusera på kunskapsmålen , där läraryrket måste återfå en högre status och där eleverna får nödvändig kunskap för att klara sig i livet.

Den personen ska ha en vision att ta striden för de glömda i Sverige. Där den enskilda människans värde och frihet ska omfatta alla. Det handlar exempelvis om fysiskt och psykiskt funktionshindrade, barn och ungdomar i riskzonen, utanförskapsområden m.m.

Den personen ska ha en vision där nya tag för jämställdheten ska tas. Män och kvinnor ska få likvärdiga möjligheter till arbete och utbildning. Varje individ ska oavsett kön respekteras och ska ha lika möjligheter att styra sitt eget liv. Båda könens olika behov måste tillvaratas.

Den personen ska ha en vision där mobbning, främlingsfientlighet, sexism och rasism ska systematiskt motverkas i samhället.

Den personen ska ha en vision att slå vakt om kulturens institutioner i Sverige

Den personen ska tro på ett starkt europeiskt samarbete för att motverka miljöförstörelse och bekämpa brottsligheten och terrorism.

Erik Ullenhag har haft olika viktiga roller i partiet. Han har varit ordförande i LUF, partistyrelseledamot, haft kommunala förtroendeuppdrag, varit riksdagsledamot, varit partisekreterare, minister, gruppledare i riksdagen, ekonomisk talesperson för partiet och en hel del andra viktiga uppdrag och poster inom partiet. Han har dessutom varit vice partiordförande och innehar idag tjänsten som Sveriges ambassadör.

Erik uppfyller alla de ovanstående visionerna som enligt mig är viktiga för den kommande partiledaren. Erik Ullenhag behöver inte Liberalerna, men Liberalerna behöver Erik Ullenhag.

Därför är Erik Ullenhag min kandidat till partiledare för Liberalerna.