Insändare Ur ett äldreperspektiv är det med stor glädje som vi för en gångs skull kan tacka Upplands Lokaltrafik (UL). Och det gäller beslutet att en mjuk busslinje åter kommer att stanna vid Leopolds Trygghetsboende.

Vi har under lång tid försökt påverka UL att denna buss inte skulle tas bort. Vi har lyft frågan med skrivelse, flera insändare och samtal med politiker – men inget har hjälpt.

Vi har också lyft frågan i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) och tillsammans med trycket från pensionärsorganisationerna SPF och PRO så har UL nu tänkt om och detta ska de ha ett tack för.

Det finns dock åtskilligt mer att rätta till gällande kollektivtrafiken ur äldreperspektiv, inte minst avstånden mellan hållplatser på vissa linjer.