insändare Jag oroar mig för förtätningen av Uppsala, ingen vill ha detta. Forskningen har dessutom redan för länge sedan dömt ut förtätning av stora städer. Behöver man fler bostäder är det mindre kransorter som skall byggas ut och sedan skall det gå spårbunden trafik mellan dessa och storstaden.

Ju fler bostäder som trängs ihop desto mer ökar också antalet bilar. För att försöka minska biltrafiken till exempel i Luthagen har man satt upp en skog av parkeringsskyltar. Skyltarna ser ut som rent vansinne och har inte lett till mindre trafik. Luthagsesplanaden, som används som genomfartsled i bostadsområdet, struntar man däremot i att göra något åt.

Varför driver då Uppsalas politiker förtätning in absurdum? Får politikerna meritpoäng för hur många människor man har lyckats tränga in per ytenhet?

En sak är säker, politikerna i Uppsala jobbar inte för oss Uppsalabor!