Insändare Med utförligare information skulle mycket vara enklare. Fick en remiss från Onkologen att en datortomografi skulle göras inom 4 veckor. Efter en tid kom ett skriftligt meddelande från Akademiska att väntetiderna var långa och att remissen därför skickats till Stockholms län, Aleris. Inget hördes från Aleris varpå jag ringde och fick veta att man där väntade på ett blodprov från Akademiska. Om detta hade jag inte fått någon information.

Därefter kom besked från Akademiska att jag skyndsamt skall gå och ta prov, vilket jag då redan hunnit göra efter mitt samtal med Aleris. Sen är det tyst igen och jag ringer och frågar på nytt. Jo, röntgen skall göras vid Odenplan. Papper skulle komma per post.

Mycket riktigt, men ingenting om hur jag skall ta mig dit eller exakt var det ligger, endast en gatuadress. Varför utgå från att alla Uppsalabor vet var Odenplan ligger och hur man tar sig till Sabbatsbergs sjukhus?

Vad gäller informationen från Akademiska finns också mycket att önska. Kallelsen är inte undertecknad alls, varken med avdelning eller telefon om man skulle behöva ta kontakt. Kvitton skall skickas in tillsammans med sjukreseräkningen. Adress? Ingen, utan ett telefonnummer dit man skall ringa för att höra sig för.

Vore det inte enklare och mycket krångel mindre om det stod en adress dit man kan skicka sina biljetter redan i kallelsen istället för att ringa och ringa? Även instruktioner om att blodprov skall tas direkt istället för att först gå och vänta och vänta, sedan ringa Aleris för att där få besked om detta? De 4 veckorna har nu nästan fördubblats på grund av bristfällig information.

När ändå standardskrivelser utarbetas tänk på att så mycket information som möjligt skall vara med redan från början. Detta skulle underlätta mycket för både patienter och personal.