Insändare Tack för att vi fått sittbänkar och reflexsnurror vid Lydinge vägskäl. När vi gått 1,3 kilometer (på grund av indragen hållplats) är det skönt att sitta när vi väntar på bussen (en önskan om regn- och vindskydd i framtiden).