Miljö Vid Ekoln, nära Sunnerstabadet, finns ett område med havtorn. Havtornen är så vackra med sina silvriga blad och gyllengula bär. Efter vad jag vet är det enda stället med havtorn i Uppsalaområdet som man på ett enkelt sätt kan ta sig till. Det vore fint om kommunen ville bevara området så vi får glädjas åt det även i framtiden. Men då behöver det skötas om.

När jag flyttade hit 1990 såg området väldigt fint ut. Senare har havtornen utsatts för skadegörelse i form av att buskarna kapats på höjden, detta vid minst tre tillfällen (2010, 2014 och 2017). Kommunen har polisanmält skadegörelsen. 

Tyvärr har flera buskar dött och andra är döende på grund av detta. Havtorn gillar inte heller konkurrens, och nu har det vuxit upp ganska många andra buskar som växer in i havtornen. Det har dessutom dumpats ris och andra växtdelar i området, så det blivit en form av soptipp. 

Om vi ska ha havtornen kvar här i Uppsala och kunna glädjas åt dem så behöver andra buskar (och döda havtornsbuskar) gallras bort, skadegörelsen måste upphöra och rishögarna tas bort. Min förhoppning är att kommunen tar sig an detta redan i år!