Sätt inte utsatta grupper mot varandra

11 maj 2019 06:00

I dagens hårdnande samhällsklimat där motsättningar mellan olika grupper ökar blir det allt vanligare i politiska sammanhang att sätta svaga och utsatta gruppers intressen och behov mot varandra. Detta leder till utanförskap och konflikter, vilket är en mycket olycklig och farlig utveckling. I slutändan skapar det en spiral av mer våld och utanförskap, som på sikt riskerar att hota demokratin i hela samhället.

Det är viktigt att vi alla får känna att vi är en del av samhället. Glöm inte bort utstötta och marginaliserade människor. Det är viktigt att vi hör även deras röst och ser deras behov.

Samhället tillhör oss alla!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Svensson Lars Wahlström