Insändare Replik på insändare från Kjell Carlsson 25/10

Tack Kjell för din insändare gällande majoritetssamarbetet i Östhammars kommun. Det är inte någon dramatisk vänstersväng som du antyder. Jag vill med dessa rader påminna dig om det i mitt tycke utvecklande samarbete som Centerpartiet och Social­demokraterna haft under de senast åtta åren.

Vårt politiska samarbete har utvecklat Östhammars kommun på ett bra sätt med flera positiva landvinningar såsom god kvalitet i välfärden med en stabil ekonomi, en positiv utveckling i hela kommunen, ett välmående näringsliv med rekordlåg arbetslöshet med mera.

I valet 2018 fick inget av de traditionella blocken egen majoritet och Centerpartiet valde då att tillsammans med Socialdemokraterna fortsätta att styra, nu i en styrande minoritet. Våra två partier har träffat en överenskommelse med Vänsterpartiet om så kallad valteknisk samverkan, vilket skapar förutsättningar för att kunna styra i majoritet.

Alternativet hade varit att Sverigedemokraterna fått ett avgörande inflytande över politiken i kommunen. Centerpartiet har som bekant kraftfull markerat avståndstagande från SD:s i grunden rasistiska ursprung och nuvarande politik, vilket varit avgörande för oss i vår väg framåt.