Säkra skolvägar är allas ansvar

Det sägs att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. På samma vis krävs att vi alla hjälps åt för att ­barnen ska kunna gå ­eller cykla till skolan. För ­barnens självständighet, för hälsan, för miljön och även för inlärningens skull. I dag är det många barn som inte kan eller som inte får gå ­eller cykla till skolan.

20 maj 1916 16:01

Uppsalas trafikkonsulent driver ett envetet arbete för att göra barnens skolvägar säkra. Utredningar finns nu för stadens samtliga 37 grundskolor med lägre årskurser. De visar var barnen bor och vilka skolvägar de flesta kan ta samt var förbättrad trafiksäkerhet behövs. Men för att gatu- och samhällsmiljönämnden ska satsa krävs samtidigt att skolorna engagerar sig för att mobilisera föräldrar att bidra. För det handlar inte bara om upprustning av cykelvägar och tydliga övergångställen. Föräldrar bör avstå från att köra sina barn till skolan.

Körningarna sker ofta med motiveringen att det är otryggt för barnen att själva ta sig till skolan. Men tryggheten skapas till priset av andra barns otrygghet. Denna onda cirkel måste brytas. För att undvika moment 22 kan vid behov föräldrar organisera ”vandrande bussar” där de turas om att följa med egna och grannars barn.

Även vi som inte har barn i skolåldern har ett ansvar. Om betydligt fler följde devisen ”inte bilen under milen” blir trafik­miljön betydligt bättre. Färre ­bilar, ­mindre avgaser och mer plats för gående och ­cyklister.

Låt oss tillsammans öka farten på omvandlingen av Uppsala till en barnvänlig cykelstad, hållbar ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

TYCK TILL! Här kan du svara eller skriva en helt ny insändare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!