Resflyt med färre stopp

7 juli 2019 06:30

Svar på insändare ”Arrogant ta bort buss för nattjobbare” 23 juni.

Hej Dan, jag kan förstå att du är besviken på bussarnas sommartider eftersom det påverkar dig negativt. Resemönstret är – för de allra flesta – annorlunda på sommaren jämfört med resten av året. Sommartidtabeller optimerar resurserna där de behövs som bäst. Vissa bussar och tåg får färre avgångar men andra får fler. Tyvärr går det inte att tillfredsställa alla, och denna gång var det du som kom i kläm. I augusti går dock bussarna enligt en ordinarie tidtabell igen.

Att vi tog bort ett antal hållplatser i början av året var även det delvis för att tillgodose många resenärers önskan, nämligen att få ett större flyt med färre stopp för en smidigare resa.

Jag kan lova att det finns en stor vilja hos UL att jobba för att du och många fler ska få en enklare vardag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Klange