Insändare Replik till insändare ”Snart mer plast än liv i haven”

Peter Marinko skrev i måndagens insändare att han uppskattar antiplast-kampanjen på kommunens sopkärl i stans centrala delar, så kallade Big Bellys. Kommunen tackar för uppskattningen och särskilt rättelsen om att mängden plast som förgiftar världens alla hav uppgår till 100–150 miljoner ton.

När det gäller Uppsala är plasten det näst vanligaste skräpet i våra parker (fimpar är vanligast) och med tanke på närheten till Fyrisån är det extra viktigt att skräpet hamnar där det ska. I soptunnan. 80 procent av skräpet i vattnet kommer från land och mer än 50 procent är plast. Uppsalas vanligaste skräp, fimpen, innehåller också plast i form av cellusaacetat.

De nya släckplattorna som finns på sopkärlen ska därför göra det enkelt att göra rätt, släcka fimpen och slänga i sopkärlet.