Planerad skövling har tjuvstartat

14 maj 2019 06:30

Planprogrammet för Gottsunda/Valsätra har redan tjuvstartat. Vid Hugo Alfvéns väg - Bandstolsvägen har den stora trälängan just rivits. Den innehöll kvarterskrogen Verona, Gottsundamammornas och förskolan Eddas lokaler. Det är inte så mycket att säga om den rivningen annat än att det är mycket märkligt att man gav tillstånd att under flera år bedriva förskoleverksamhet mitt i en stor bilparkering och granne med en livligt trafikerad Hugo Alfvéns väg.. Platsen utgör dessutom brännpunkt på polisens lista över särskilt utsatt område i Sverige.

Enligt planprogrammet ska det på platsen bli ”ett mindre torg”. Det låter ju bra. Dock ska ny bebyggelse med ytterligare höghus på 7-8 våningar ”rama in torget” och komplettera de betongschabrak till höghus som redan finns med sina välkända problem. Det är tänkt att bilda ett så kallat stadsstråk längs med Hugo Alfvéns väg in mot Gottsunda centrum. Bort med det vackra gröna stråk som nu finns längs med hela Hugo Alfvéns väg. En gigantisk förstörelse av stora naturvärden!

Jag uppmanar de Uppsalabor som inte är bekanta med Hugo Alfvéns väg att ta sig en titt på vad kommunen ämnar skövla för ytterligare höghus och för att bana spårväg./

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tony Henrohn