Kör Vattholmavägen och sväng in på Sportfältsvägen mot idrottsplatsen. Till vänster finns en uppkörd leråker där en hel del parkerar. För att komma ut från ”P-platsen” kör de gärna upp vid gång-cykelväg och korsar övergångsstället för att komma ut på vägen. På leråkern står numer två övergivna bilar.

Fortsätt mot idrottsplatsen. Där hittar ni ett 15-tal bilar som permanent parkerar, utan ärende till idrottsplatsen. Av dess är fler övergivna; bland annat en gammal husvagn i skrotskick och en korvvagn.

Titta sedan upp mot Scandic och bensinmacken; det har blivit en leråker fullt med djupa bilspår i leran. Eftersom risken att köra fast ökar hela tiden måste bilförarna köra längre och längre ut på den tidigare vackra ängen. Ren förstörelse.

När ni ansvariga gjort denna titt runt Lötens IP vore det intressant att få veta (gärna i denna tidning) vad ni tycker och vad ni kan vidta för åtgärder. Själv tycker jag att det är helt bedrövligt.