Insändare Uppsala kommun är medlem av det internationella partnerskapet äldrevänliga städer. Under de senaste åren har vi genomfört den kanske största medborgardialogen i Uppsalas historia då vi har bjudit in över 27 000 äldre i stad och landsbygd att medverka. Personerna har på olika sätt fått göra sina röster hörda och vara delaktiga i hur Uppsala ska utvecklas för att bli ännu mer äldrevänligt. Vi befinner oss nu i slutfasen av dialogen. Den ska resultera i en konkret handlingsplan som kommunfullmäktige fattar ­beslut om under hösten 2018.

För att få ett mer äldrevänligt samhälle måste vi:

Minska upplevd diskriminering på grund av ålder.

Minska skillnader i upplevd livskvalitet mellan äldre som bor i staden och på landsbygden.

Förbättra förhållanden på bostadsmarknaden ur ett äldreperspektiv.

Förbättra utemiljön ur ett äldreperspektiv.

Förbättra kollektivtrafiken ur ett äldreperspektiv.

Drygt var femte invånare av Uppsalas befolkning har passerat 60-årsgränsen. 2030 kommer antalet personer som har fyllt 80 år att dubbleras i Uppsala, från cirka 8 500 personer till drygt 16 000 personer. Det är en utmaning både ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Om du vill läsa mer om Äldrevänlig stad kan du gå in på www.uppsala.se/aldrevanligstad eller ta kontakt med mig.