Insändare Nyligen ändrades p-reglerna i Industristaden där vi bor. Nu är det avgift fram till kl 24 (tidigare 18)

Varför är det fortfarande kl 18 som gäller på Vattholmavägen?

Under en lång tid när vi hade kl 18 var det gratis på Vattholmavägen, bor det ansvariga politiker där?

Har inte kartlagt hela Uppsala så det kan finnas fler områden som är orättvist behandlade

Väntar nu på några fantastiska bortförklaringar från ansvariga-