Insändare Uppsala slott är en attraktion för många, såväl Uppsalabor som tillresande och flera personer har i UNT efterfrågat visningar av slottet.

Uppsala konstmuseum kommer i sommar att erbjuda två visningar lördagar och söndagar, varav en på svenska och en på engelska. Visningarna pågår från vecka 26 till och med vecka 32 (från lördag 30 juni till söndag 12 augusti).

Visningarna sker utomhus och innehåller berättelser om slottets historia, miljöer och människor, från Gustav Vasa och Drottning Christina till Dag Hammarskjöld. Vill någon se mer av slottet finns tillgång till Vasaborgen, Fredens hus och konstmuseets egna lokaler och konstutställningar som håller öppet under sommaren. Här finns även möjlighet att fika på Café Slottet.