Insändare Tänk dessa barn, ovanliga men ändå så otroligt vanliga i vår tid. Alla dessa barn som behöver alla insatser för att klara sin dagliga vardag men ändå inte får de insatser som de behöver.

Här har vi som är så kallade normala en funktionell arbetsledare i våra huvuden, men barn med adh/add har en långsammare arbetsledare som tar längre tid att fungera och att tänka. Barn med dessa diagnoser har ett bortfall av 30 procent. Är barnet 10 år så dra bort de procenten. Ja då är barnet 7 år.

I förskola/skola ska ges utbildning till pedagoger/lärare i olika diagnoser för att dessa barn ska utvecklas till individer med självkänsla av att klara av dagarna i förskola/skola. En viktig uppgift är att dessa barn blir lyhörda och får känna trygghet i sin vardag i förskola/skola.

Dessa barn har även svårt för relationer med kamrater och vi måste hjälpa och vägleda dem längre tid än för de barn som numera är ”normala”.