Insändare När nu kommunen håller på att justerar hastigheterna på stadens gator så kan man undra om det är så smart att sätta olika hastighet beroende på färdriktningen? Och varför har huvudgatan en lägre hastighet än den parallella smågatan? Tycker kommunen att den lilla gatan är underutnyttjad?