Låt norska poliser bevaka trafiken

14 juni 2019 06:30

Låna in norska arbetslösa poliser. Det borde vara ett bra alternativt, då vår egen polis har en orimlig arbetssituation och inte hinner bevaka att trafikreglerna följs. I trafiken ska väl samma lagar och förordningar gälla för alla trafikanter, och att de behandlas lika!

Polisen kontrollerar bilister, när det gäller hastigheter och att de följer lagar, regler och trafikförordningar.

Men, när kontrollerade de senast hur cyklister sköter sig, när det gäller att följa lagar, regler och förordningar? De cyklar på trottoarer där gamla och unga går, trotts att det finns en gata och ibland till och med en cykelfil, så gående får hoppa undan när det kommer cyklande. Flera med mig, har försökt att på ett vänligt sätt informerat dem som cyklar, att detta är en trottoar för gående.

Då har man ibland fått följande svar: Skit i det, vem bryr sig, kan andra cykla här så kan även jag. Men, det finns några som cyklar ner på gatan. Fler och fler cyklister mot rött trafikljus. Flertalet har inte heller cykellyset på i fram eller bak i mörkret.

Nu när elsparkcyklarna har kommit, så börjar även de att åka på trottoarerna. Igår, såg jag två elsparkcyklar komma i bredd på trottoaren över Sankt Olofsbron, trots att det inte fanns några bilar eller cyklar på gatan. De ska så vitt jag vet, köra på gatan eller i cykelfil, eller har jag fel?

Ofta åker de även två på samma elsparkcykel, är det ok?

Är det inte dags att agera och återskapa förtroendet för trafikreglerna, trafiksäkerheten, för att förebygga olyckor?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Westman