Insändare Replik på Marlen Fuglsangs insändare 15/1

Jag har ett par förslag till landshövding Göran Enander och en fråga till rovdjursdebattören Marlen Fuglsang.

Enligt insändaren anser landshövdingen att den föreslagna minskningen av antalet lodjursgrupper är anmärkningsvärd och att han bedömer att den strider mot både den nationella rovdjurspolitiken och EU:s intentioner.

Jag föreslår att landshövdingen preciserar hur minskningen strider mot svensk lag och EU:s intentioner.

Han bör också berätta hur hans bedömning påverkas av att det i EU:s Art- och habitatsdirektiv står att rovdjurspolitiken skall ta hänsyn till människor som berörs?

Med anledning av det tilltagande missnöjet med vissa länsstyrelsers agerande bör han också instruera myndighetens tjänstemän att visa att deras åtgärder har stöd i lagen. Kanske kan det öka förståelsen för till synes horribla beslut om handläggarna kan hänvisa till en lagparagraf, till exempel när de fastslår att det är djurägarnas skyldighet att skydda sina djur mot statens vargar.

Det skulle minimera risken att besluten ses som resultatet av en godtycklig behandling av en allsmäktig handläggare.

Marlen Fuglsang bör precisera vilka hon anser skall ingå i viltdelegationerna. Har rovdjursentusiaster, oftast boende i tätorterna, större rätt att bestämma över viltpolitiken än människor som lever bland rovdjuren?