Insändare Replik på insändare 31 januari. Varför har Uppsala köpt in stenkol?

Vattenfall hade ett kollager i reserv för kritiska situationer för att kunna trygga värmeförsörjningen i Uppsala. Kollagret fanns som en lagerreserv sedan i slutet av 1980-talet, då kol var ett bränsle som eldades på anläggningen. Det handlar alltså inte om att vi har köpt in något nytt lager av kol.

Vi har blivit tvungna att nyttja reservlagret på grund av störningar i leveransen av torv till våra anläggningar. Allt för att vi skulle trygga värmeförsörjningen till våra kunder. Vattenfall Värme i Uppsala har inget ytterligare kollager och vi kommer därför inte att elda mer kol, nu eller i framtiden. Tvärtom, så ställer vi nu successivt om till biobränslen och gör miljardsatsningar i våra anläggningar, som innebär att vi kommer att ersätta fossila bränslen med i huvudsak träpellets, bioolja och träflis. Vi har redan startat denna omställning och kommer att vara koldioxidneutrala senast 2030.