Insändare Replik på insändare ”Hur beter ni er mot personalen egentligen” (181129 UNT)

Det är helt riktigt och självklart att vi inte ska klaga på personalen när vi får besked om till exempel ombokade tider. Det är ett besvärligt läge på många håll inom hörselvården, inte bara i Uppsala. Bristen på audionomer ställer till problem, men även det faktum att vi blir fler äldre i samhället gör att köerna växer.

HRF, Hörselskadades distrikt i Uppsala län, har tidigare påtalat problemet för Vårdstyrelsen, som ansvarar för verksamheten som bedrivs inom Hälsa och habilitering i Region Uppsala. De har därefter gjort en utredning för att hitta en lösning, och vid Vårdstyrelsens möte i november beslutades att gå vidare med utredningens förslag, vilket kan innebära att ytterligare en audionommottagning kan öppna i Uppsala.

Men i väntan på ett ekonomiskt beslut som möjliggör detta måste vi acceptera de långa kötiderna. De som redan använder hörapparater och behöver hjälp med service av dessa får som regel tid snabbare, medan de som väntar på tid för att undersöka om de har behov av hörapparat får vänta lite längre.

Vi från HRF hoppas att ni, precis som insändaren ber om, ska ha tålamod och inte belasta den värdefulla personalen med negativt bemötande. Tvärtom, behöver de alla uppmuntrande tillrop de kan få, så att de orkar fortsätta arbeta och tycker det är roligt att gå till arbetet.