Insändare I veckan kunde vi i UNT läsa, på nästan en hel sida, att Erik Pelling skulle bli pappa igen. Jag undrar om UNT slagit sig samman med skvallerpressen!

Stackars politiker och deras familjer!

/Maria Björkman

SVAR: Pappaledigheten har politisk relevans

Att kommunstyrelsens ordförande – högste politikern i Uppsala - kommer att vara föräldraledig under mandatperioden är naturligtvis av politisk relevans och därmed av intresse för oss att skriva. Erik Pelling har det yttersta ansvaret för Uppsalas ekonomi samt för bostadsbyggande och trygghet. När han ska vara föräldraledig samt vem som ska vikariera för honom är frågor vi behöver ställa.

Vi får ofta höra att vi behöver skriva mer om positiva saker, som detta ju är utöver att det är en nyhet med politisk relevans. Att Erik Pelling ska bli pappa igen intresserar Uppsalaborna, det kan vi se på antalet som läste på vår webb. Hade han varit kvinna hade han förmodligen fått frågor redan för ett par månader sedan.

/Catrin Pihl, nyhetschef