Ge barn rätt till nära primärvård

21 januari 2019 06:15

Barn som bor dels med pappa dels med mamma borde kunna vara skrivna vid två olika vårdcentraler samtidigt. I dag är det inte möjligt. Enda lösningen om barnet inte ska tvingas att åka till vårdcentralen där den andra föräldern bor, är att ständigt skriva in och ut barnet vid respektive vårdcentral. Det fungerar bara så länge det finns plats. Råder inskrivningsstopp tvingas barnet vid sjukdom kanske att sitta på en buss för att åka till den vårdcentral där barnet för tillfället är inskrivet.

Genom att lagstifta för barns rätt till hemnära primärvård och att kunna vara inskriven vid både pappas respektive mammas vårdcentral skulle patientsäkerheten och omtanken, särskilt för barn i ekonomiskt utsatta familjer, öka.

Vilka politiker vågar agera och snabbt få till stånd en lagändring i frågan?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Free,