Vård Svar på insändare från  Ulf Andersson 14/9

Jag som ordförande i arbete och omsorg är mån om att kommuninvånarna ska ha tillgång till en effektiv nära vård på hemmaplan. Den vård som inte kräver högspecialiserad sjukvård ska ske nära. Det kan endast uppnås i samverkan med regionen med direktinläggningsplatser utifrån rätt vårdnivå, det är närvård. 

Det gamla närvårdsavtalet som nu sägs upp fungerade inte i praktiken, kommunens enda närvårdsplats fungerade som akut geriatrikplats för att behovet var sådant.

Men att betala för en vårdnivå som är regionens ansvar är inte förenligt med kommunallagen.

Kvintetten öppnar nu upp för omtag i närvårdsfrågan, något som ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag tillsammans med alliansvänner drev den frågan förra gången alliansen styrde Landstinget. Uppsägningen av närvårdsavtalet skapar nu förutsättningar för att snabbt komma in i en ny lösning för kommuninvånarna. Kommunens beslut är att arbeta vidare med att etablera en gemensam närvårdsavdelning utifrån projektet Vårdcentrum. Det är att ta ansvar för skattebetalarnas pengar.