Insändare Efter omorganisationen och kraschen för Citymail inser man att vissa entreprenörer har missuppfattat sitt samhällsansvar och bara verkar för en girig vinstmaximering.

Dessvärre finns det politiker som är inne i samma tankebanor. Riksdagsman Kadir Kasirga (S) har lämnat en motion till riksdagen med beteckningen ”Motion 2018-19:2238 gällande fastighetsboxar i flerfamiljhus”. (sök på namnet på www.riksdagen.se) Motionären föreslår att det skall införas en lag som kräver att posten skall utdelas i gemensamma boxar och inte i brevinkastet till varje lägenhet. Motiveringen för detta förslag är svag och om det genomförs är det en klar försämring för postmottagarna i äldre flerfamiljhus. Det är åldersdiskriminerande och försvårar för rörelsehindrade personer.

Men varför krångla till det med denna halvmesyr. Med tanke på den osäkra rättsställning som gäller för postmottagare så kan man väl lika gärna göra en helmesyr. Det enklaste vore väl att inrätta ett centralt utlämningsställe i varje större tätort, och låta medborgarna komma dit och hämta sin post, när man känner på sig att man eventuellt har fått någon.