Insändare Läser artikel i fredagens UNT om ledsen restaurangägare som aldrig fått någon anmärkning och bara vill sina gästers väl och ve. Livsmedelsverkets representant uttalar att varken grossist eller restaurangen har begått något fel utan handlat i god tro.

Som köttproducent med allt för många icke slaktade djur osäljbara delvis på grund av billigt importkött känner man inget stöd från någon av inblandade parter.

Som köttproducent lever du under ett rigoröst kontrollsystem i vårt land från myndigheter som kommun, länsstyrelse och livsmedelsverk. En skit-fläck på ett nötkreaturs baklår får oftast en nitisk kontrollant att omgående ge den producenten en anmärkning med hot om vite i någon form. Ett sådant omfattande kontrollsystem måste betalas av någon och det gör inte svenskt kött billigare, men blir mycket säkert för alla att konsumera.

Är övertygad om att detta kontrollsystem kan förenklas med bibehållen säkerhet men då missar vi ju flera arbetstillfällen.

Till restaurangen köp svenskt kött om du värnar om dina gäster, något som även livsmedelsverkets representanter borde stå upp för.